Privatlivspolitik hos Rungsted Ishockey A/S

 

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Rungsted Ishockey A/S

Stadionalle 11

2960 Rungsted Kyst

CVR: 33510284

E-mail: tf@rungsted.is er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

2.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Opfylde en aftale du er part i, eller for at indgå en sådan aftale med dig efter din anmodning, herunder at behandle din sag hos os.
 • Overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler os.
 • Fastlægge, forfølge eller gøre et retskrav gældende.
 • Forfølge legitime formål, herunder
  • at administrere og tilbyde produkter og services, som du har bedt om eller udtrykt interesse i
  • at administrere konkurrencer og andre tilbud, som du deltager i
  • at kommunikere med dig hvis ydelsen, du har bedt om, ikke er tilgængelig
  • at personliggøre og forbedre din oplevelse på vores platforme
  • at udføre markedsundersøgelser, som kan forbedre din oplevelse og vores produkter og services
  • at indsamle din aktivitet på vores digitale platforme
  • at skabe en individuel profil for dig, der gør, at vi kan respektere dine ønsker
  • at screene for snyd og bedrag
  • at personliggøre og skræddersy den kommunikation, vi sender ud til dig

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

 • Artikel 6, stk. 1, litra a) og artikel 9, stk. 2, litra a), når du har givet dit samtykke.
 • Artikel 6, stk. 1, litra b), når behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale du er part i, eller for at indgå en sådan aftale med dig efter din anmodning.
 • Artikel 6, stk. 1, litra c), når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler os.
 • Artikel 6, stk. 1, litra f) når behandlingen sker for at forfølge en legitim interesse.
 • Artikel 9, stk. 2, litra f), når behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Artikel 49, stk. 1 litra a), når det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredjelande for at opfylde en aftale, du er part i.
 • Artikel 49, stk. 1, litra e), når det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredjelande for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

3.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

Almindelige personoplysninger

 • Navn, fysisk adresse og e-mailadresse.
 • Brugernavn og adgangskode til vores service.
 • Betalingsoplysninger, herunder kortoplysninger, ved nethandel eller tilmelding til abonnementsordninger eller betalingsservice
 • Hvordan du har nået vores digitale platform og den internetprotokol (IP) -adresse, du har brugt
 • Din browsertype, versioner og plug-ins og dit operativsystem
 • Hvilke pop ups eller push beskeder, du har set
 • Hvilket indhold du har ’liket’ eller delt
 • Hvilke videoer du har set og hvor længe
 • Hvilke annoncer du har set eller interageret med på vores platforme
 • Din rejse gennem vores digitale platform, herunder hvilke links du klikker på og eventuelle søgninger, du har lavet, hvor længe du har været på en side og andre interaktioner
 • Dit tilhørsforhold som kunde
 • Oplysninger, du udfylder i formularer

 

Følsomme oplysninger

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig. Vi forbeholder os dog at behandle følsomme oplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold, med henblik på at overholde lovgivning eller forfølge et retskrav. Dette gælder særligt i tilfælde hvor vi opdager kriminalitet i forbindelse med bruges af vores services.

 

4.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant i forhold til behandlingens formål:

 

 • Vores databehandlere.
 • Tredjeparter efter dit udtrykkelige samtykke, fx hvis du har tilmeldt dig en service hos os, hvor vi formidler dine kontaktoplysninger til en samarbejdspartner, som kan sende dig fordelagtige tilbud.
 • Andre klubber i Metalligaen i det omfang vores service berettiger dig til ydelser fra disse klubberne, fx udebanepladser for UNLIMITED HOCKEY.
 • Offentlige myndigheder eller domstole hvis dette pålægges os.

 

5.    Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder internationale organisationer.

 

Hvor det til behandlingen af dine konkrete oplysninger er absolut nødvendigt, kan der sker overførsel til tredjelande mv., hvilket dog altid sker under opfyldelse af lovgivningens krav hertil.

 

6.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger vi behandler om dig er hovedsageligt de oplysninger, som vi har modtaget fra dig.

 

Nogle oplysninger kan vi modtage fra vores databehandlere, samarbejdspartnere eller andre organisationer. Vi kan fx indsamle oplysninger om dit brugsmønster for vores services fra vores udbydere af de pågældende services, eller modtage oplysninger om dig fra andre klubber i Metalligaen til brug for UNLIMITED HOCKEY.

 

7.    Cookies

Cookies er tekstfiler, som lagres på din computer eller andet IT-udstyr, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges af næsten alle hjemmesider, og disse små filer gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du som bruger besøger og anvender. Vi anvender cookies.

 

8.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter som udgangspunkt dine personoplysninger når du afmelder dig fra de services som vi tilbyder. For services over en længere periode, slettes dine oplysninger dog tidligst, når leveringen ophører.

 

Såfremt vi behandler dine oplysninger i henhold til lov, slettes oplysningerne som udgangspunkt ved udløbet af den lovpligtig behandlingsperiode. Eksempelvist gemmes bogførings- og regnskabsmateriale i år 5 fra udløbet af det regnskabsår, materialet vedrører.

 

Såfremt vi konkret vurderer, at der ikke er en legitim grund til at gemme oplysningerne, sletter vi dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. Ved vurderingen lægger vi vægt på, om der i lovgivningen er en ret eller forpligtigelse til at vi gemmer oplysningerne, om du har en rimelig interesse i, at oplysninger slettes, som overstiger vores interesse i at gemme oplysningerne, samt om den fortsatte lagring af oplysningerne medfører en risiko for dig som registreret.

 

9.    Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatiske afgørelser. Vi anvender dine personoplysninger til profilering, hvilket sker ved, at vi analyserer dine præferencer for vores produkter via vores services. Dette gør vi for at målrette vores markedsføring på netop de produkter, som har interesse for dig.

 

10.    Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

11.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

12.    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk