Forretnings – og handelsbetingelser for Rungsted Ishockey A/S

 

 1. Anvendelse og gyldighed

 

 • Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder dansk rets almindelige regler med de rettelser, som følger i disse forretningsbetingelser (herefter Betingelser), for samtlige Rungsted Ishockey A/S (herefter Ishockeyklubben) ydelser og andre produkter til kunden.

 

 1. Aftaleindgåelse og kontakt

 

 • En ordre er bindende for kunden, når ordren er kommet frem til Ishockeyklubben.

 

 • En ordre er bindende for Ishockeyklubben, når Ishockeyklubben har modtaget og registreret betaling.

 

 • Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Ishockeyklubben ske på tf@rungsted.is.

 

 • Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Ishockeyklubbens billetportal ske på tfrungsted.is.

 

 1. Priser og betaling

 

 • Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet af Ishockeyklubben.

 

Ståplads Kr. 119,- pr. mdr. Minimumspris er kr. 714,- + eventuel oprettelsesgebyr

Siddepladser:

Den dyreste kategori er sæder uden markering – altså helt grønne sæder. Prisen er 300,- kr/mnd.

Sæder med en sort streg lige igennem er næstbedste placering. Prisen er 250,- kr/mnd.

Sæder med 2 sorte streger igennem er tredjebedste placering, med lettere begrænset udsyn. Prisen er 200,- kr/mnd.

Sæder med en skrå sort streg igennem er sæder med begrænset udsyn i større grad. Prisen er 150,- kr/mnd.

 

 • Ishockeyklubben forbeholder sig retten til at justere og ændre priser på samtlige ydelser og andre produkter til enhver tid. Sådanne prisændringer gælder kun for køb indgået efter offentliggørelse af sådanne prisændringer.

 

 • Betaling kan ske via alle gængse betalingskort. Kundens betalingsoplysninger behandles krypteret når der handles via Ishockeyklubbens hjemmeside eller billetportal. Ishockeyklubben kan opbevare kundens betalingsoplysninger hvis kunden har tegnet abonnement på sæsonkort.

 

 1. Sæsonkort på abonnement

 

 • Et sæsonkort på abonnement betales med en fast lav månedlig ydelse og giver adgang til alle hjemmekampe i grundspillet (Metal Ligaen, OBS, gælder ikke Metal FINAL4) arrangeret af Ishockeyklubben. Ishockeyklubben er ligeledes berettiget til at opkræve et tilmeldingsgebyr. Dette omfatter mellem 16 – 24 hjemmekampe i grundspillet per sæson. Såfremt Ishockeyklubben deltager i slutspillet, kan sæsonkortet ligeledes give adgang til hjemmekampe i slutspillet, såfremt kunden har en udnyttelsesprocent på over 80% i grundspillet. Såfremt kunden ikke opnår en udnyttelsesprocent på 80% eller over – kan ishockeyklubben vælge at tilbyde kunden, at købe adgang til slutspillet for et gebyr fastsat af Ishockeyklubben (Såfremt kunden ikke ønsker at tilkøbe adgang til slutspillet, frigives pladsen til salg i slutspillet). Abonnementet fortsætter dog og den faste plads tilhørende fortsætter i kommende sæson, såfremt betalingsforpligtigelserne overholdes.

 

 • Sæsonkortet giver adgang til følgende fordele:

 

 • Ishockeyklubben kan vælge, men er ikke forpligtiget til, at afholde særlige arrangementer eller give særlige fordele til sæsonkortholdere. Følg med på vores hjemmeside og vores sociale medier for en løbende opdatering om disse spændende nyheder og deres eventuelle begrænsede perioder.

 

 • Kunden modtager et elektronisk sæsonkort (Venue Manager/Metalligaen App).

 

 • Et sæsonkort giver adgang til et specifikt hjemmebanesæde eller en åben ståplads, såfremt dette fremgår af sæsonkortet. Det er muligt at ønske flytning af sæde, men dette kan ikke garanteres og Ishockeyklubben er ikke forpligtiget til at ændre tildelte sæder.

 

 • Et sæsonkort giver adgang til minimum 16 garanterede hjemmekampe i løbet af en sæson. Såfremt der afholdes færre end 16 kampe, bliver kunden kompenseret efter følgende model:

 

(Betaling for sæsonkort / 16) * (16 - antal afholdte kampe med sæsonkortadgang) = kompensation.

 

Eksempel:

Sæsonkort: kr. 1.400.

Afholdte kampe med adgang: 14

Kompensation: (1.400 / 16) * (16 – 14) = 175 kr.

 

I dette eksempel kan kunden vælge at modtage 175 kr. i kompensation.

 

Eventuel kompensation gives først til sæsonkortholderne når sæsonen er afsluttet, da Ishockeyklubben først kan opgøre antallet af spillede kampe på dette tidspunkt.

 

 

 • Priser på sæsonkort på abonnement fremgår af Ishockeyklubbens hjemmeside.

 

 • Sæsonkort på abonnement løber på ubestemt tid indtil kundens opsigelse. Kunden behøves derfor ikke gentegne sæsonkortet hver sæson.

 

 • Ved oprettelse af sæsonkort på abonnement er kunden underlagt en bindingsperiode. Kunden kan opsige med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter abonnementets oprettelse. Opsigelse skal ske til Ishockeyklubben på e-mailis

 

 • Betaling af sæsonkort på abonnent betales i alle årets 12 måneder, også selvom der ikke spilles kampe i alle måneder. Dette skyldes, at den samlede pris på sæsonkortet er fordelt på alle årets 12 måneder, og kunden betaler derfor samme ydelse hver måned. Første betaling sker samme dag som kunden opretter sit abonnement. Oprettes abonnement den 5. i måneden, vil betaling derefter blive trukket den 5. i hver måned.

 

 • Sæsonkort på abonnement kan som udgangspunkt tegnes hele kalenderåret, men Ishockeyklubben forbeholder sig retten til at suspendere muligheden for at tegne nye abonnementer i visse perioder på året.

 

 • Såfremt kunden ikke betaler den månedlige abonnementsydelse til forfaldstid, forbeholder Ishockeyklubben sig retten til midlertidigt at spærre adgang til kampe for det pågældende sæsonkort, indtil alle skyldige abonnementsbetalinger inkl. eventuelle renter eller rykkergebyrer efter dansk rets almindelige regler er betalt. Hvis en restance for manglende betaling af sæsonkort på abonnement ikke er betalt senest 10 dage efter skriftligt påkrav om betaling, kan Ishockeyklubben vælge at hæve abonnementet med øjeblikkelig virkning.

 

 • Har kunden tegnet et abonnement, som ikke er opsagt, og fornyer kunden det til abonnementet tilknyttede betalingskort, fortsætter abonnementsbetalingen på det fornyede betalingskort. Dette gælder kun fornyelse af samme betalingskort. Hvis kundens tilmeldte betalingskort lukkes, udløber eller lign. uden af kortet fornyes, er det kundens ansvar at rettidigt at tilmelde betaling med et nyt betalingskort eller et andet af Ishockeyklubben accepteret betalingsmiddel. Kunden accepterer at Ishockeyklubben løbende indhenter opdaterede oplysninger til brug herfor fra kortudbyderen.

 

 • Såfremt prisen på sæsonkort på abonnement stiger, er kunden berettiget til at opsige abonnementet uden varsel til udgangen af den løbende abonnementsperiode, som kunden på det tidspunkt allerede har betalt for. I denne situation er kunden ikke bundet af bindingsperiode eller varsel som anført i punkt 8. Kunden kan ikke opsige efter dette punkt, såfremt prisen på abonnementet bliver billigere.

 

 1. Billetter

 

 • Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af billetter. Dette fremgår af lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12.

 

 • Billetter kan købes kontant ved Ishockeyklubbens administration eller elektronisk via vores billetportal. Kunden kan finde vores billetportal via vores hjemmeside.

 

 • Ved elektronisk billetkøb leveres billetter hurtigst muligt til den e-mail adresse, som kunden har oplyst i forbindelse med bestillingen. Såfremt kunden ikke har modtaget bestilte billetter indenfor 24 timer, skal kunden rette henvendelse til Rungsted Ishockey A/S. Levering af billetter påbegyndes, når betalingen er modtaget.

 

 • Billetter med påtrykt stregkode eller QR-kode er adgangsbevis, og er kun gyldige såfremt koden er aktiveret. Koden accepteres kun én (1) gang. Den samme billet kan derfor ikke anvendes flere gange. Videresalg af billetter med fortjeneste for øje er ikke tilladt.

 

 • Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller arrangementer. Biletter refunderes alene i tilfælde af aflysning, og evt. betalings- og billetgebyret refunderes ikke ved aflysning.
 • Dit siddepladssæsonkort reserverer dit sæde, men for at benytte sædet skal du aktivt gå ind og hente billetten, senest 24 timer før kampstart. Hentes billetten ikke rettidigt, vil dit sæde være tabt til den pågældende kamp, og sættes i salg.

 

 

 1. UNLIMITED HOCKEY
  • Metalligaen og de enkelte klubber har indgået et nyt og spændende samarbejde kaldet ”UNLIMITED HOCKEY”. Det betyder, at dit sæsonkort på abonnement giver adgang til alle udebanesektioner og eventuelle neutralsektioner forudsat at det pågældende stadion / arena har tilstrækkelige gæstepladser. 

 

 • Et sæsonkort er kun omfattet af UNLIMITED HOCKEY, såfremt dette fremgår udtrykkeligt ved bestillingen af sæsonkortet.

 

 • Hver sportsklub har et begrænset antal gæstepladser, ca. 10%. Gæstepladser fordeles efter først til mølle princippet, når kunden rekvirer sin elektroniske billet jf. gældende regler herom.

 

 • UNLIMITED HOCKEY kampe er ikke garanterede, og manglende afholdelse af disse ekstra kampe giver ikke ret til kompensation. I tilfælde af begrænsninger i forbindelse med coronavirus forbeholder de enkelte klubber sig retten til at prioriterer ”egne” tilskuere – defineret som sæsonkortholdere af den enkelte klub.

 

 1. Levering, afholdelse af arrangementer, refunderinger

 

 • Ændringer af arrangementer kan ske op til 48 timer før planlagt afholdelse af det pågældende arrangement. Ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændret dato eller klokkeslæt for arrangementets afholdelse, programændringer, ændret spilletid, delvis afholdelse af arrangementet mv. Ændringer af et arrangement meddeles kunden hurtigst muligt via den e-mailadresse, som kunden har oplyst til Ishockeyklubben. Ændringer udgør ikke aflysning af det pågældende arrangement, og betaling af billetter eller sæsonkort refunderes ikke.

 

 • Et arrangement er aflyst såfremt det ikke afholdes. Aflysning meddeles hurtigst muligt til den enkelte kunde via den e-mail som kunden har oplyst, og aflysningen offentliggøres på Ishockeyklubbens hjemmeside.

 

 • Såfremt kunden er berettiget til at få et beløb refunderet for billetkøb, skal kunden henvende sig til Rungsted Ishockey A/S. Henvendelser vedr. kompensation til sæsonkortholdere efter punkt 5 skal ske til Ishockeyklubben.

 

 1. Ansvarsbegrænsning og force majeure

 

 • Ishockeyklubbens erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet. F.eks. er omkostningerne Ishockeyklubben uvedkommende, såfremt kunden har transport- og/eller hotelomkostninger ved at møde op til en kamp, som aflyses.

 

 • Ishockeyklubben er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

 

 • Udover hvad der udtrykkeligt er bestemt i disse Betingelser, er Ishockeyklubben ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der stammer fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, herunder afholdelse af arrangementer, hvis disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse, og ligger udenfor Ishockeyklubbens kontrol. Sådanne tilfælde omfatter men er ikke begrænset til:

 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, hændeligt uheld eller anden destruktion eller fare som gør stadion / arenaen uegnet til afholdelse af arrangementet, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Ishockeyklubben, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

 

 • Ved køb af sæsonkort eller billetter efter den 7. maj 2020 accepterer kunden risikoen for, at coronavirus kan medføre, at arrangementer nødvendigvis må aflyses, og at kunden i så tilfælde alene har ret til kompensation eller refundering i henhold til disse Betingelser. Kunden kan ikke rejse yderligere i krav i denne anledning.

 

Vi tager forbehold for at flytte dit valgte sæde i salen, til en tilsvarende placering i samme kategori. Dette kan ske ved justering af salplan eller hvis der opstår enlige sæder, og vil blive gjort inden Metal Ligaens sæsonstart. Du vil modtage en besked, omkring en eventuel flytning.

 

 1. Tvister, lovvalg og værneting

 

 • Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor Ishockeyklubben ifølge det danske CVR-register har hjemsted, og under anvendelse af dansk ret.

 

 • Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.

 

Betingelser for gemt kort hos Rungsted Ishockey A/S

 

Ved abonnementsbetaling giver du samtidig tilladelse til, at vi gemmer dine kortoplysninger, og at betaling for kommende måneder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du brugte i forbindelse med oprettelsen.

 

Du er ansvarlig for, at kort­oplysningerne er valide ved den månedlige betaling. Såfremt oplysninger ikke er det, hvis der ikke er penge på kontoen, hvis kortet er spærret eller udløbet at betalingskortet, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde din betaling via et andet betalingskort.

Såfremt du ønsker at skifte til et andet betalingskort, gøres dette via shop.rungsted.is - hvor du blot logger ind på din konto. Herefter er der mulighed for under "Min Konto" øverst i højre hjørne, at få adgang til ”Skift betalingskort" funktionen.

 

Ved køb af produkter via abonnement modtager man efterfølgende en kvitteringsmail, der indeholder oplysninger om, hvornår de fremtidige betalinger falder. Denne betaling vil altid ske automatisk, medmindre dit betalingskort udskiftes. I så fald skal du følge ovenstående guide for ændring af betalingskort.

 

Kreditkort

For at kunne benytte muligheden for betaling af et sæsonkort på abonnement hos Rungsted Ishockey A/S, er det en forudsætning, at du til din konto på shop.rungsted.is, har tilknyttet et betalingskort, således der kan ske en automatisk betaling, når betalingerne forfalder. Dit kort skal være godkendt til abonnementsbetaling af din bank. 

 

Betalingsmisligholdelse

Det er altid kundens ansvar, at der er penge på din bankkonto, således den månedlige betaling kan gennemføres. Er der ikke midler på dit tilknyttede kort til betaling den pågældende måned, modtager du en mail til den e-mail adresse, der er tilknyttet din konto på shop.rungsted.is, indeholdende et betalingspåkrav.

 

Betaler du ikke det skyldige beløb inden fristen udløber, betragtes dette som væsentlig misligholdelse og aftalen vedrørende månedlig betaling af dit sæsonkort vil blive ophævet og dit sæsonkort vil blive annulleret og erklæret ikke gyldigt. 

 

Opsigelse og bindingsperiode

Ved oprettelse af sæsonkort på abonnement er kunden underlagt en bindingsperiode. Kunden kan opsige med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter abonnementets oprettelse. Opsigelse skal ske til Ishockeyklubben på e-mail mp@rungsted.is

Opsigelse gælder løbende måned + 30 dage.

Priser på abonnement

Ståplads kr. 119,-. pr. mdr. - Minimumspris kr. 714,- + eventuel oprettelsesgebyr

Vores siddepladssæsonkort er opdelt i 4 kategorier.

Den dyreste kategori er sæder uden markering – altså helt grønne sæder. Prisen er 300,- kr/mnd.

Sæder med en sort streg lige igennem er næstbedste placering. Prisen er 250,- kr/mnd.

Sæder med 2 sorte streger igennem er tredjebedste placering, med lettere begrænset udsyn. Prisen er 200,- kr/mnd.

Sæder med en skrå sort streg igennem er sæder med begrænset udsyn i større grad. Prisen er 150,- kr/mnd.